Yinmind og nervesystemet/hjernen

Yinmind praksis er en optimal fusion af Yin yoga og Mindfulness, der har en ekstrem god påvirkning på hjernen og nervesystemet.

I Yinmind er intentionen at aktivere det parasympatiske nervesystem, som er et vigtigt grundlag for vores fysiske og psykiske sundhed.

2b376122cb7e051e3182202b9181a16b

Skadelig stress er tæt knyttet til det at have et nervesystem i ubalance. Det sker, når det sympatiske nervesystem har taget over.

Normalt er der igennem en dag en vekslen mellem det sympatiske (alarmberedskab) og det parasympatiske (restitution og hvile) nervesystem.
Hvis denne vekslen udebliver, og det sympatiske tager helt over, vil vi begynde at producere eller overproducere det skadelige stresshormon kortisol. Overproduktion af kortisol skader vores organer – og herunder også vores hjerne.

Hjernens frygtcenter (reptil og Amygdala) vokser under en stressoverbelastning. Men det er gennem forskning bevist, at frygtcenteret bliver mindre ved meditativ praksis.

Når der pga. stressoverbelastning er for meget kortisol i omløb i kroppen, begynder Hippocampus at svinde ind. Det betyder dårligere hukommelse, færre ideer, mindre kreativitet og mindre effektivitet. Men mindfulnesstræning kan reparere Hippocampus.

Endvidere ved man, at pandelapperne i Neocortex (avanceret planlægning), der normalt svinder ind med alderen, ligeledes kan styrkes ved meditation. Samtidig øges aktiviteten i højre pandelap, som er knyttet til kreativitet, empati og glæde (jf. hjerneforsker Richard Davidson forskning med bl.a. Dalai Lama).

Ydermere viser forskning, at mindfulness øger samarbejdet mellem pandelapperne og det limbiske system, hvilket skaber en stabil tilknytning i relationer, og kan ændre traumatiserede tilknytningsmønstre. 

Kunne du tænke dig at modtage vores nyheder på mail?

Up ↑

%d bloggers like this: